Поради молодим науковцям

 

На допомогу науковцям (корисні посилання)

http://www.mon.gov.ua Сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

http://www.aspirant.com.ua Портал "Аспирант Украины"- для аспірантів, дисертантів, здобувачів вченого звання, молодих наукових працівників. Ретельно розглядається технологія і організація роботи над дисертацією. Наведені основні вимоги ВАК України до оформлення дисертацій і авторефератів.

http://aspirant.h.com.ua/aspirantam.html – Сайт аспірантури УМО на допомогу аспіранту і здобувачу пропонує інструктивні матеріали ДАК МОНмолодьспорту України щодо порядку підготовки, оформлення та подання дисертацій та авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук та інші необхідні матеріали.

http://www.disser.biz/ Сайт для тих, хто розпочав наукову роботу. Надається загальна схема роботи над дисертацією (вибором теми, формуванням назви, складанням плану, підбором літературних джерел, написанням огляду літератури). Висвітлюються питання композиції і оформлення дисертаційної роботи, підготовки публікацій, публічного захисту дисертації. Ретельно розглядаються аспекти підготовки дисертаційного дослідження з педагогіки і психології.

http://library.tup.km.ua/storinka_vykladacha/pryklady_BO.htm – На сайті бібліотеки ХНУ корисна інформація для аспірантів та наукових співробітників - "Приклади складання бібліографічних записів" (Згідно Указу Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживацької політики від 10.11.2006г. №322 з 1 липня 2007 року в Україні набув чинності міждержавний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис")

http://www.nsp.org.ua/site9211.htm На сайті "Статистическая помощь исследователям и аспирантам"- якісна статистична обробка даних, допомога їх створенні, описова статистика і т.ін.

http://www.aspirantura.spb.ru/ Російський портал "Аспирантура"- аспірантам, дисертантам і молодим науковим працівникам. Містить - "Руководство для аспирантов", "Файловый архив", "Книги для аспирантов", "Паспорта специальностей научных работников", "Диссертации", "Законодательство", "Памятка соискателю ученой степени кандидата наук"

http://dis.finansy.ru Портал на допомогу аспірантові - все по написанню, оформленню і захисту дисертації, наукових робіт, інша різноманітна інформація. Електронні версії книг і статей з фінансів та банківської діяльності.

http://eddoc.org – Сайт "Виртуальная библиотека аспиранта" містить рідкісні електронні копії зарубіжних джерел для наукової роботи з можливістю їх доставки, а також широкий спектр додаткових довідково-бібліографічних послуг.

http://disser.h10.ru/about.html Сайт "Библиотека диссертаций" надає доступ до електронних версій кандидатських і докторських дисертацій. Висвітлено досвід кандидатів і докторів наук щодо труднощів і проблем дисертаційного дослідження, найновіша інформація про зміни в сфері законодавства про захист робіт. Організовано зручний пошук по темам дисертацій, ключовим словам, автору і шифру спеціальності.

http://www.dissertacia.com "Аспирантъ" - важливий ресурс на допомогу молодим спеціалістам, т.як автори сайту займаються науковими дослідженнями в різних галузях. Безкоштовно для користувачів - бібліотека, статті, книги, автореферати.

 

Освітянські новини