Заходи

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«МОВА У СВІТЛІ КЛАСИЧНОЇ СПАДЩИНИ ТА СУЧАСНИХ ПАРАДИГМ»

м. Львів, 11–12 березня 2022 р.

Загальна інформація

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану філологічних наук в Україні та світі з залученням зусиль викладачів, перекладачів, науковців, аспірантів та студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав.

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних наук.

Форма проведення: заочна.

В рамках конференції планується робота таких секцій:

 1. Засоби масової комунікації
 2. Теорія літератури, порівняльне літературознавство
 3. Література зарубіжних країн
 4. Загальне, порівняльно-історичне, типологічне мовознавство
 5. Літературне джерелознавство та текстологія
 6. Теорія і практика перекладу
 7. Міжкультурна комунікація
 8. Риторика
 9. Українська мова та література
 10. Російська мова та література
 11. Романські, германські та інші мови і література

Реєстрація

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції,
до 9 березня 2022 року (включно) мають виконати обов’язково наступні три дії:

І. Заповнення заявки
Заповнити форму заявки на участь у конференції в режимі online.


ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ


ІІ. Направлення матеріалів електронною поштою

Надіслати до оргкомітету на електронну скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду тези доповіді.

ІІІ. Оплата організаційного внеску

Розмір організаційного внеску становить 200 грн. Реквізити для сплати організаційного внеску надаються після успішного проходження рецензування тез.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції.

Щодо реквізитів та розміру внеску для учасників з країн СНД просимо звертатися до організаторів: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків. При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.

Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та повинні містити у другій часті слово «Квитанція» або «Тези» відповідно (наприклад, Шевченко_О.М._Квитанція).

Вимоги до тез доповіді

 • Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)
 • Перший рядок (праворуч) – прізвище, ім’я по-батькові автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор: шрифт Times New Roman №14
 • Нижче, через один інтервал – назва доповіді посередині рядка (прописні літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний

Наприклад:


9. Українська мова та література

Стеценко П. Р.,

кандидат філологічних наук, доцент,

доцент кафедри української літератури

Херсонський державний університет

м. Херсон, Україна

МОВА ПУБЛІЦИСТИКИ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [9, с. 92].
 • Обсяг тексту: до 6 сторінок зі списком використаних джерел.

Електронний макет буде надісланий учасникам конференції через 10 робочих днів після проведення заходу.

Розсилка друкованих збірників відбудеться через 15 робочих днів після проведення конференції.

 

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗАВАНТАЖИТИ IНФОРМАЦIЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ У ФОРМАТІ
MS Word

 


--
Координати організаційного комітету
Наукова філологічна організація «ЛОГОС»

Адреса для поштової кореспонденції:
79000, м. Львів, а/с 16

@: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

W: www.logos.lviv.ua

T: +38 066 288 43 70

Час роботи: Пн-Пт 8:00 - 17:00

Мова і засоби масової комунікації на сучасному

історичному етапі

Освітянські новини