Номенклатура філологічних спеціальностей

10. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

10.01.00 Літературознавство 
10.01.01 Українська література
10.01.02 Російська література
10.01.03 Література слов'янських народів
10.01.04 Література зарубіжних країн
10.01.05 Порівняльне літературознавство
10.01.06 Теорія літератури
10.01.07 Фольклористика
10.01.09 Літературне джерелознавство і текстологія
10.01.10 Кримськотатарська література
10.02.00 Мовознавство
10.02.01 Українська мова
10.02.02 Російська мова
10.02.03 Слов'янські мови
10.02.04 Германські мови
10.02.05 Романські мови
10.02.06 Балтійські мови
10.02.07 Індоіранські мови
10.02.08 Тюркські мови
10.02.09 Фінно-угорські та самодійські мови
10.02.10 Іберійсько-кавказькі мови
10.02.11 Монгольські мови
10.02.12 Семітські мови
10.02.13 Мови народів Азії, Африки, аборигенних
народів Америки та Австралії
10.02.14 Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови
10.02.15 Загальне мовознавство
10.02.16 Перекладознавство
10.02.17 Порівняльно-історичне і типологічне
мовознавство
10.02.21 Структурна, прикладна
та математична лінгвістика

Освітянські новини